Az intelligens mobilitás jelenlegi és jövőbeli kihívásai – multimodális járattervezés

1024 576 GLI Solutions

A városi mobilitást a modern városok éltető elemeként, kritikus gazdasági tényezőként és az intelligens, fenntartható fejlődés egyik kulcsának tekintik. A hatékony és méltányos mobilitási megoldásokat biztosító intelligens város tervezése az egyik legsürgetőbb probléma a világ városai számára.

Az intelligens mobilitás jelenlegi és jövőbeli kihívásai

Az intelligens városoknak hatékony közlekedési megoldásokat kell nyújtaniuk, miközben ösztönözniük kell az innovációt, elő kell segíteniük az együttműködő ökoszisztémát, és meg kell felelniük a fenntarthatósági céloknak. Ezek a kihívások az okos várostervező szemszögéből nézve a városi mobilitás gyorsan változó tájképének részét képezik. A városi közlekedési kihívásoknak való megfelelés és a környezetterhelési, energetikai problémák megoldására irányuló stratégiák minden egyes város esetében egyediek és magukban foglalják:

– Hatékony, méltányos és biztonságos tömegközlekedési rendszerek tervezése, a közlekedés, mint szolgáltatással (MaaS) és más platformokkal integrálva.

– Alkalmazkodás a járműinnovációhoz (autonóm, hálózatba kapcsolt, elektromos, megosztott, dokkoló nélküli járművek).

– A levegőminőségi előírások és egyéb életminőségi intézkedések betartását elősegítő stratégiák kidolgozása.

– A köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakítása és a tudományos intézményekkel való együttműködés a levegőminőséggel, a forgalmi torlódásokkal és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések megoldása érdekében

– Fenntartható – fizikai és digitális – infrastruktúra kiépítése a köz- és magánszektor innovatív mobilitási megoldásainak támogatása érdekében.

Jelenleg kevés olyan hely van, ahol a városi mobilitás valósága „megfelel a lakosság azon törekvéseinek, hogy biztonságos, tiszta, megbízható és megfizethető módon jusson el A-ból B-be – és vissza”. A városi mobilitás javítási módjainak megtalálása, valamint a torlódások, a balesetek és a környezetszennyezés csökkentése közös kihívás Európa valamennyi nagyvárosában.

A környezetszennyezés csökkentésére és ellenőrzésére irányuló intézkedések meghozatala, az energiahatékony infrastruktúra összekapcsolása innovatív előrejelző és optimalizáló informatikai megoldásokkal kiemelt prioritás.

GLI Solutions technológiai háttere ezekre az új kihívásokra kínál megoldást.

„Célunk, hogy a megváltozott körülményekre reagálva innovatív, valós idejű, lokáció alapú fejlesztéseket végezzünk. Fejlesztéseink széles körben alkalmazhatóak; felhő alapú térképi szolgáltatásoktól testreszabott és egyedi fejlesztésű térinformatikai fejlesztésekig számos megoldást kínálunk, mobilitás, okos infrastruktúra, valós idejű adatfeldolgozás és logisztikai folyamatok támogatására.”

Számunkra kiemelten fontos, hogy fejlesztéseinken keresztül biztosítsuk a hatékony erőforrás felhasználást, minimalizáljuk a környezetterhelést, optimalizáljuk az útvonalakat és összekapcsoljuk a közlekedés szereplőit. Az egyik kulcsa ennek, a multimodális közlekedés, avagy a buszok, vasút, kerékpár, közösségi közlekedési eszközök, gyaloglás és mindezekkel összefüggő közlekedési módok összehangolása.

Büszkék vagyunk, hogy részt veszünk partnerként a Duna Régió útvonaltervező alkalmazásának fejlesztésében, melynek fő célja a multimodális, határokon átnyúló utazási információs hálózat kiépítése a Duna-menti országok számára.

A Duna régió nem kifejezetten rendelkezik multimodális közlekedési hálózattal (közúti, vasúti és vízi közlekedés), és a közúti közlekedés túlterheltségétől szenved, ami negatív hatást gyakorol a lakosságra és a természetre. A projekt specifikus célkitűzése, hogy támogassa a környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszereket és elősegítse a városi és vidéki térségek kiegyensúlyozott elérhetőségét. Nagy hangsúlyt fektet a vasúti közlekedésre, az olyan vasúti folyosókra, amelyek kapcsolódnak a regionális és helyi hálózatokhoz, a kerékpáros útvonalakra, kerékpározással kapcsolatos utazási információk elérhetőségének javítására, valamint a vízi útvonalakra és mindezek összehangolására.

Az autófüggőségből fakadó egyenlőtlenségek megszüntetése mellett a multimodális közlekedés számos előnyt biztosíthat a közösség egészségének és életminőségének szempontjából, hiszen a szén-dioxid kibocsátás csökkenése mellett, javul a levegőminőség, csökken zajszennyezés, és az aktív közlekedési módok javíthatják a fizikai és mentális egészséget.

A jól felépített multimodális rendszerek biztonságos, fenntartható és hosszú távon elérhető közlekedést biztosíthatnak mindannyiunk számára, mely kiemelten fontos érték számunkra és multimodális járattervező megoldásunk ezt a célt szolgálja.

Intelligens városi mobilitás – A jövő víziói

A nagyvárosi mobilitás innovációs trendjei alapján reális egy olyan jövőbeli forgatókönyv elképzelése, amelyben az intelligens városok lakói és látogatói a megfizethető, multimodális, igény szerinti mobilitási lehetőségek szélesebb választékát élvezhetik, és a hagyományos autókat és tulajdonlási gyakorlatokat felváltják a megosztott (közösségi) elektromos és autonóm járművek.