FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

https://gli-solutions.com honlap a GLI Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. B. lház. I. em. 103.; adószám: 24356415-2-43; cégjegyzékszám: CG-01-09-173337 („GLI”) tulajdonát képezi.

Honlapunk meglátogatásával Ön elfogadja a honlap használatára vonatkozó alábbi rendelkezéseket. Ha nem ért egyet ezekkel a rendelkezésekkel, kérjük, ne használja a honlapot.

 Ezt a honlapot nagy gondossággal készítettük, valamint a honlapon található valamennyi adat rendszeresen frissítésre kerül. Erőfeszítéseink ellenére a GLI nem vállal szavatosságot arra, hogy a honlapon található minden információ teljesen pontos, vagy teljeskörű, a honlap mentes a gépelési hibáktól, vírusoktól vagy egyéb káros anyagoktól, és azért sem, hogy a honlap bármikor elérhető és hibáktól mentes lesz.

A GLI szavatolja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségét jogszerűen biztosítja az Ön részére. A GLI ugyanakkor teljes mértékben kizárja a felelősségét a honlap jogszerűtlen, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért. Amennyiben Ön a honlap és annak szolgáltatásainak igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a GLI-nek kára keletkezik, Ön köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Tekintettel a honlapon nyújtott szolgáltatás ingyenes jellegére, a GLI a honlappal, illetve annak szolgáltatásaival összefüggésben mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja.  Ön a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket – különösen a Szolgáltatás nyújtásának ingyenességére tekintettel – kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A GLI nem vonható továbbá felelősségre semmilyen kiadásért, veszteségért, kárért vagy költségért, melyet a honlap pontatlan vagy hiányos információinak, illetve a honlapon előforduló vírusoknak vagy egyéb veszélyes anyagoknak eredményeképpen elszenved, illetve a honlap, vagy annak működése eredményez.

A honlapon lévő minden információ (pl. logók, ábrák, szöveg és egyéb információ) szellemi tulajdonjogát (pl. szerzői jogok) fenntartja a GLI, illetve annak közreműködői.

A honlap tartalmát Ön nem jogosult felhasználni. Ön nem jogosult továbbá a honlap és tartalmának sokszorosítására, kivonatolására, más szolgáltatásba, weboldalba vagy web-alkalmazásba való beépítésére, illetve újbóli felhasználására függetlenül annak formájától, sem a nyilvánosságra hozatalára, kivéve a honlap saját személyes, nem kereskedelmi és törvény által nem tiltott felhasználását.

A honlap hivatkozásokat tartalmazhat harmadik fél tulajdonában álló honlapokra. Ezen honlapok nem állnak a GLI kezelésében, és a GLI nem felelős és nem vonható felelősségre a honlapokon felajánlott szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatosan.

A GLI a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek egyikén: (i) emailen info@gli-solutions.comvagy (ii) postai úton 1117 Budapest, Szerémi út 7/B I/103.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

Copyright ©2018-GLI Solutions Kft.