OJP4DANUBE PROJEKT

Határokon átnyúló együttműködés

Multimodális, határokon átnyúló utazási információs hálózat a Duna-régióban

Cégünk egyike a három magyarországi szervezetnek, amely részt vesz a 14 projektpartner konzorciumi együttműködésében megvalósuló projektben, melynek fő célja a multimodális, határokon átnyúló utazási információs hálózat kiépítése a Duna-menti országok számára és ennek érdekében az érintett közlekedési szolgáltatók és az utazási információk szolgáltatóinak összehangolása úgy technikai, mint szervezeti szempontból.

A projekt specifikus célkitűzése, hogy támogassa a környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszereket és elősegítse a városi és vidéki térségek kiegyensúlyozott elérhetőségét. Nagy hangsúlyt fektet a vasúti közlekedésre, az olyan vasúti folyósókra, amelyek kapcsolódnak a regionális és helyi hálózatokhoz, a kerékpáros útvonalakra, kerékpározással kapcsolatos utazási információk elérhetőségének javítására, valamint vízi útvonalakra.

A projekt keretében innovatív, új módszerek és eszközök kidolgozásával megvalósul a szükséges digitális infrastruktúra kifejlesztése. Stratégia és cselekvési tervek kerülnek kidolgozásra a szolgáltatások operatív hálózatba összekapcsolására, továbbá olyan pilot fejlesztés készül el, amely megalapozza a kidolgozott rendszer, koncepció gyakorlatba ültetésének folyamatát.

Az Interreg Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg a projekt keretében a szükséges digitális infrastruktúra kifejlesztése, amely innovatív, új módszereket és eszközöket alkalmaz az utazást támogató informatikai szolgáltatások operatív hálózatban való alkalmazásának megkönnyítésére.

A projekt fő adatai

Projekt címe: Coordination mechanisms for multimodal cross-border traveller information network based on OJP for Danube Region / OJP alapú multimodális, határokon átnyúló utazási információs hálózathoz szükséges eszközök koordinálása a Duna régió számára

Projektfelhívás: 3. felhívás, 3. prioritási tengely – Jobb összeköttetéssel és felelősségteljes energiafelhasználással rendelkező Duna régió; 3.1. Konkrét célkitűzés – A környezetbarát és biztonságos közlekedési rendszerek és a városi és vidéki területek kiegyensúlyozott elérhetőségének javítása

Vezető partner: AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH – Ausztria

Finanszírozó program: A projekt az Interreg Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg

Projekt költségvetés: 2,9 millió EUR

ERDF hozzájárulása: 2,46 millió EUR

Projekt kezdete: 2020.07.01.

Projekt zárása: 2022.12.31.

A GLI Solutions tevékenysége

Cégünk, mint magyarországi utazási információ szolgáltató vesz részt a projektben, úgy a koncepció, a módszerek kidolgozásában, mint az eszközök, pilot technológia kifejlesztésében.

A GLI Solutions térképi szolgáltatásaival, a projektben kidolgozott célok, igények szerint továbbfejlesztett technológiájával és digitális Magyarország térképével támogatja hazai vonatkozásban a projekt keretében a Duna-régió számára kifejlesztett rendszert.

Projektrész adatai

A GLI Solutions projektrészének költségvetése:

Költségkeret: 172 295 EUR

ERDF hozzájárulása: 146 450 EUR

ENI támogatás: 17 229 EUR

A projekt résztvevői

Projekt partnerek:

Magyarország: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.; GLI Solutions Kft.; Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Szlovénia: Regional Development Agency of Ljubljana Urban Region; University of Maribor

Csehország: KORDIS JMK, a.s.

Szlovákia: Railway Company Slovakia, j.s.c.; University of Zilina

Horvátország: Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb

Románia: Politehnica University of Timisoara; ELECTRONIC SOLUTIONS SRL

Moldova: Asociatia Obsteasca Knowledge Hub Moldova

Ausztria: Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH; AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH

Társult partnerek:

Németország: Verein zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation (DELFI e.V.)

Románia: Timisoara Metropolitan Transport Society (SMTT); National Railway Passenger Company „CFR Călători” – S.A. (CFR); Ministry of Transport, Infrastructure and Communications (MT)

Szlovénia: Republic of Slovenia, Ministry of Infrastructure, Land Transport Directorate, National Traffic Management Centre (MIS)