Okos megoldások

Komplex térinformatikai adatkezelés

Vállalati rendszerek GIS támogatása

GIS technológiánk teljes körű térinformatikai hátteret biztosít vállalati rendszerek számára. Alkalmazásával a specifikus vállalati igényekhez, adottságokhoz igazodva olyan térinformatikai környezet alakítható ki, amelyben integrálhatók a vállalati rendszerek, és amely adatokkal, térkép alapú szolgáltatásokkal támogatja ezeket.

A megoldások különböző komplexitási szintjei építhetők ki, az adatkezelés, szolgáltatások és architektúra szempontjából is testreszabottan. Összetett esetekben térinformatikai alapú adattárház szolgáltatást alakítunk ki, amely központi szerepet tölt be a vállalati környezetben: ezen keresztül kapcsolhatók össze a különböző nyilvántartások adatai, átjárhatóság építhető ki a rendszerek között.

De alkalmazható a technológia egyszerűbb formában is, GIS motorként valamely szakrendszerhez illesztve (pl. egy flottakezelő rendszert kiszolgálva).

Kialakítható a rendszer teljes mértékben felhő alapú szolgáltatások formájában, de telepíthető lokálisan, az ügyfél saját informatikai környezetében is. Hozzáférhető online vagy offline eléréssel, webes felületen, mobil alkalmazásokon és külső rendszerek felé kiépített interfészeken keresztül.

A rendszerben a központi környezet köré épülő szerverek hálózata működhet. Lokális környezetben tetszés szerint lehetnek olyan helyi adatok, amelyek esetében nincs adatkommunikáció a központi adatbázissal. A felhasználók adatokhoz, rendszer funkciókhoz hozzáférését szigorú jogosultságkezelő rendszer szabályozza.

GLI MAP

A térinformatikai adatbázis alapját Magyarország térképi adatbázisunk képezi. Fő adatköre az ország rendszeresen frissített digitális alaptérképe, közlekedési hálózati adatbázisa és geokódolt címadatbázisa.

A közlekedési hálózathoz kapcsolódó kiegészítő adatok – fizetős szakaszok (tehergépjármű, személygépjármű), forgalmi tiltások, parkolási információk, parkoló zónák adatai – a másik fontos adatkör, amely lehetővé teszi a közlekedést támogató általános szolgáltatások speciális funkciókkal és információ-tartalommal bővítését. Az információ-szolgáltatást erősíti az érdekes pontok (POI) adatbázis.

A kialakított vállalati GIS rendszerekhez további alaptérképi adatbázisok illeszthetők. Alaptechnológiánk részeként illesztjük az OpenStreetMap (OSM) adatbázisát, de az ügyfél igényei szerint más térképi adatok is integrálhatók (pl. földhivatali alaptérképek, az ügyfél saját adatai stb.).

Térképi szolgáltatások

A rendszer térképi információ megosztást, térképszerkesztést, adatkarbantartást támogató szolgáltatásain keresztül megvalósul a sokfelhasználós, párhuzamos hozzáférés az adatkörökhöz, funkciókhoz. Az adatmódosítást a rendszerbe épített verziókezelési mechanizmus és jogosultsági szabályrendszer vezérli, támogatja az esetleges adatkonfliktusok felderítését, feloldását is.

Útvonaltervezés

A rendszer útvonaltervező motorja általános és speciális feltételek szerinti tervező szolgáltatásokat támogat. Az utóbbi lefedi a teherforgalom, a mentőszolgálat specifikus szabályai alapján vagy a taxi közlekedés sajátosságait figyelembe vevő tervező szolgáltatásokat. Fontos funkciócsoport a multimodális eljutástervezést megvalósító komponens, amely országos szintű útvonaltervezést támogat a különböző közösségi közlekedési hálózatokon.

Az útvonaltervezéshez speciális információ szolgáltatási funkciók kapcsolódnak. Az autós útvonaltervezés kiegészül parkolási-, megyei matrica-, fizetős útszakasz információkat szolgáltató funkciókkal, a teherautós tervezés útdíjszámítást, a közösségi közlekedés tervező menetrend információk szolgáltatását is támogatja.

Navigáció

GLI NavigationA navigációs komponens, hasonlóan az útvonaltervező motorhoz, az általános navigációs funkciókon túlmenően specifikus szolgáltatásokat is kínál. Integrálható a központi tervezővel, vállalati belső rendszerekkel, kezelhető az ügyféladatok térképbe integrálása (telephelyek, egyéb fontos pontok, vagy más jellemzők, pl.: útburkolat típusa, egyedi területek, védőövezetek stb.), egyedi igény szerinti üzleti logika is beépíthető (pl. figyelmezteti a központot, ha letér a tervezett útról, elért, kihagyott egy célállomást, nem ér oda tervezett időben, átment a határon stb.).

Járműkövetéshez kapcsolódó szolgáltatások

A rendszer támogatja a gépjárműkövetést, flottamenedzsmentet és logisztikát. Ennek alapja a Map Matching komponens, amely GPS koordinátákkal megadott útvonal térképre, úthálózatra illesztését valósítja meg.

Specifikus információs szolgáltatások

A közlekedéshez kapcsolódóan a rendszer kezeli a valós idejű forgalmi információkat, TMC adatokat, ezek megjeleníthetők, lekérdezhetők. Támogatja az adott feltételek szerinti térképi lekérdezéseket (pl. adott területen belül hány km út, milyen települések stb.).

Tematikus térképi vizualizálás

Szakmai profilunk fontos területe a különböző adatgyűjtő rendszerek (pl. flotta üzemeltetők járművei, egyéni közlekedők navigációs eszközei, mobil kommunikációs eszközök, telepített érzékelő hálózatok és egyéb mérőeszközök) segítségével gyűjtött, közlekedési- és egyéb szakterületekhez kapcsolódó adatok gyűjtésének, feldolgozásának, vizualizálásának, hasznosításának térkép alapú támogatása.

Rendszerünk specifikus igények szerint alakítható alapeszközöket nyújt az adatgyűjtés, adatok Big Data elemzési módszerekkel feldolgozása, az adatfogadás, szabványokhoz illeszkedő adatcsere informatikai támogatására. Lefedi az adatmegfeleltetés (geometria-, ID-, kódtábla-, koordináta-, cím alapú stb.), térképi vizualizálás, tematikus térképek készítése, adatok statisztikai kiértékelése, értékelési eredmények igények szerinti prezentálásának támogatását is (pl. jelentések, statisztikák, grafikonok). Fontos szolgáltatáscsoport az adatok, eredmények végfelhasználókhoz eljuttatásának informatikai támogatása (megjelenítés erre kialakított felületen, támogatás lekérdező funkciókkal).

Térinformatikai alapú modellezést, előrejelzést támogató eszközök

Az adatok felhasználásának egyre nagyobb fontosságot nyerő szegmense az ezekre épülő modellezés, előrejelzés. Eszközeinket, szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük ebbe az irányba is, és bár a jelenlegi fejlesztési szakaszban a közlekedési modellezés támogatására fókuszálunk, kutatási projektjeinkben további területek, alkalmazási lehetőségek felderítését, kiépítését is célozzuk.

További szolgáltatásaink

OSM consulting, support

OpenStreetMap alapú GIS technológiák szakértőjeként tanácsadási és support szolgáltatásokat kínálunk OSM server telepítéshez, karbantartáshoz, OSM alapú környezet kialakításához.

Klasszikus GIS és térképészeti szolgáltatások

GIS szolgáltatásaink digitális térképi adatbázisok karbantartásához: térképi felmérés, úthálózati adatok változásvezetése, fizetős útvonalak adatainak karbantartása, parkolózóna felmérés, a felmért adatok térképészeti reprezentálása.

Adatok feldolgozása, elemzése, prezentálása

Tanácsadóként részt veszünk, informatikai támogatást nyújtunk adatgyűjtési, adatfeldolgozási és adatelemzési folyamatokban: Big Data elemzéshez; adatfogadás, szabványokhoz illeszkedő adatcsere, adattárház szolgáltatások megvalósításához; térképi vizualizáláshoz, tematikus térképek készítéséhez; adatok statisztikai kiértékeléséhez, specifikus igények szerinti prezentálásához; adatok, eredmények végfelhasználókhoz eljuttatásához.